Inschrijven Nia Joy Workshop

  • Vul graag de volgende gegevens in om je aan te melden.
  • Please fill out this form to register.
  • Betaling van €30 s.v.p. OVERMAKEN naar NL36RABO 0117577375 t.n.v. DOLFIJN BODY & MIND in Borne, of CONTANT en graag gepast (vóór de workshop) .Door aanmelding verplicht u zich tot betaling van €30 waarbij ziekte of ongeval geen uitsluitsel geeft tot betaling. Annuleren kan kosteloos tot 4 weken voor aanvang van de workshop. Locatie Assen: Malu Dance Company, Marktstraat 3a, 9401 JE ASSEN /// Locatie Borne: Dolfijn Body & Mind, Akker 7, Borne  • Is er relevante (medische) informatie waarover u ons wilt informeren? Hiermee kunnen wij u nog beter begeleiden in de workshop. Als u twijfelt, raadpleeg dan eerst een arts of therapeut. U bent zelf verantwoordelijk voor uw lichaam. Wij doen ons best u zo goed mogelijk te begeleiden. Nicoeltte Scholte-Aalbers is de docente voor deze workshop en is First Degree Black Belt Nia Teacher/ Is there any relevant (medical) information you like to inform us about? For better support we ask you to be open about this. If you have any doubt, please advice your docter or therapist. You are responsible for your body. We will do our best to guide you. Nicolette Scholte-Aalbers is your teacher for this Nia Workshop. She is a licensed Nia First Degree Black Belt Teacher.
  • Mocht er iets gebeuren, wie wilt u dan dat wij bellen?/ In case of emergency, who would like us to call?
  • VOORWAARDEN – “SHAKE HANDS” Door accoord te gaan met de voorwaarden stemt u in met de voorwaarden vermeld bij voorwaarden op de website www.dolfijnbm.nl
  • Sectie-einde