Inschrijven  groepslessen / Register Classes

 • Vul graag de volgende gegevens in om je aan te melden.
 • Please fill out this form to register.

 • Er geldt een opzegtermijn van 1 maand. Je schrijft je nu in voor een cursus van 5 maanden, daarna maandelijks opzegbaar. Opzeggen kan alleen via https://www.dolfijnbm.nl/contact-en-proefles/
 • Voor een optimale begeleiding is het fijn als wij op de hoogte zijn van uw gezondheid. Als u twijfelt, raadpleeg dan eerst een arts of therapeut. U bent zelf verantwoordelijk voor uw lichaam. Wij doen ons best u zo goed mogelijk te begeleiden. Meld u af bij Corona gerelateerde klachten/ For better support in classes we ask you to be open about this. If you have any doubt, please advice your doctor. You are responsible for your body. We will do our best to guide you. In case of the Flu or Corona, stay at home. Take care of yourself and others.

 • Wij zijn geïnteresseerd in u. Tevens helpt u ons te verbeteren. Dankuwel / We are interested in you. By filling out this field, you help us to improve. Thank you.
  Schrijf in op een vast uur naar uw keuze. Wisselen is in overleg mogelijk. Gemiste lessen kunnen ingehaald worden. Een extra losse les kost €10, contant. Of wisselen naar meerdere lessen per week kunt u doorgeven middels het contactformulier.

 • Dit is de datum van je eerstvolgende les. Bij start in de loop van de maand, wordt navenant het lesgeld berekent en afgeschreven in de eerstvolgende lesmaand.
 • Dient voor nuttige info door de lesgever. Bij online lessen wordt de Zoom link hierin gedeeld. Mogen wij u hier bij in zetten? (geen babbelbox!) / For useful info by the teacher. In case of Online classes the Zoom link will be shared in this WhattsAppGroup. Do you allow us to add you in this group? (No Chatting!)
 • Wij zijn geïnteresseerd in u. Tevens helpt u ons te verbeteren. Dankuwel / We are interested in you. By filling out this field, you help us to improve. Thank you!
 • Hiermee geeft u toestemming tot maandelijks afschrijven van het lesgeld iedere 1e van de maand. Als u het niet eens bent met een afschrijving, neem dan contact op met uw bank. By giving your bankaccountnumber, you allow us to depreciate the tuition automatically every 1st of the month. When you do not agree with a payment, please contact your bank.
 • Uw achternaam gekoppeld aan dit bankrekeningnummer/ Your lastname corresponding with this bankaccount
 • VOORWAARDEN – “SHAKE HANDS” Door accoord te gaan met de voorwaarden stemt u in met maandelijkse betaling voor een periode van 5 maanden, met na deze periode de mogelijkheid om maandelijks op te zeggen. Opzeggen kan middels het contactformulier via de website www.dolfijnbm.nl. Door accoord te gaan met de voorwaarden, committeer je je aan deze voorwaarden. 1. De eerste proefles is gratis. Vanaf de les daarna start de betaling. Inschrijving is bij voorkeur op een vast uur. Wisselen mag in overleg tussen verschillende lessen, indien er plaats is in die les (overleggen per whatsapp/sms). In juli en augustus zijn er geen lessen en derhalve geen betaling. Het lesgeld wordt op de eerste dag van de maand automatisch afgeschreven. Dolfijn Body & Mind behoudt zich het recht om het lesgeld en lestijden aan te passen. Dit zal schriftelijk gecommuniceerd worden. U bent zelf verantwoordelijk uw juiste e-mail adres aan ons door te geven. Tijdens de vakanties en op nationale feestdagen zijn er geen lessen. Dit is een onderdeel van ons programma. Het lesgeld is dusdanig berekend, zodat u iedere maand hetzelfde bedrag betaalt. 8. In overleg en na afmelding kunnen gemiste lessen ingehaald worden binnen dezelfde cursusperiode van 5 maanden. Dolfijn Body & Mind is niet verantwoordelijk voor ontstane blessures en/of vermiste eigendommen. Eenieder is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen lichaam; bij twijfel vraag advies van een arts. Wij doen ons best u zo goed mogelijk te begeleiden. De lesgever is lesbevoegd. Bij verhindering, ziekte of vakantie vindt geen restitutie plaats van lesgeld. Koffie en thee na de les is gratis. Dit staat voor u klaar of u mag het zelf maken in de keuken. Yogamatten zijn aanwezig voor proeflessers. Daarna kan u kiezen om € 15 te betalen voor deelgebruik van yogamatten; schapenwollen of pvc matten. Of u neemt uw eigen yogamat mee.
 • Sectie-einde