Privacy

Dolfijn Body & Mind verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit privacy statement (verder te noemen: “Privacy Statement”) zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid
Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de website van Dolfijn Body & Mind en de door contactaanvragen verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

College bescherming persoonsgegevens
Dolfijn Body & Mind verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Telecommunicatiewetgeving.

Verwerking Persoonsgegevens
Dolfijn Body & Mind behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Dolfijn Body & Mind verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website en bij een bezoek aan retreats, evenementen en activiteiten van Dolfijn Body & Mind. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van dienstverlening en activiteiten van Dolfijn Body & Mind. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar info@dolfijnbm.nl of via het contactformulier op de website www.DolfijnBM.nl van Dolfijn Body & Mind. Dolfijn Body & Mind verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Beveiliging
Dolfijn Body & Mind heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Links
Op de website van Dolfijn Body & Mind zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. Dolfijn Body & Mind kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Vragen
Wilt u naar aanleiding van dit privacybeleid een vraag stellen of wilt u gewoon meer informatie over iets dat u gelezen heeft? Hiervoor kunt u ons contactformulier invullen.